Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

29.09.2013 Nepovinná četba: PAPEŽOVI ŽIDÉ

Za komunistického režimu jsem nejednou četl o tom, jak papež Pius XII. za druhé světové války mlčel k nacistickému vyvražďování Židů, a tím se vlastně stal spoluviníkem Adolfa Hitlera. Ovšem nesmíme zapomínat, že státeček Vatikán byl malou součástí Mussoliniho Říma, chráněný pouze operetní stráží. Když jsem se občas nad tím zamýšlel, nějak se mi to nezdálo – papež byl vlastně rukojmím nacistů a italských fašistů, mohli si s ním dělat více méně, co chtěli. Takový člověk musí mlčet a nanejvýš tajně se snažit pomáhat.
Přesně takovým způsobem postupoval Pius XII., jak píše britský spisovatel Gordon Thomas v knize PAPEŽOVI ŽIDÉ s podtitulem TAJNÝ PLÁN VATIKÁNU NA ZÁCHRANU ŽIDŮ. Papež nechal vytvořit tajnou síť pomocníků Židů a uprchlých spojeneckých válečných zajatců, ve všech klášterech a objektech náležejících Vatikánu je schovávali. Hitler mluvil o tom, že Pius XII. je přítelem Židů a chtěl ho nechat unést do Německa. To se dokonce i jednomu z vysokých generálů SS, jemuž to nařídil, nezdálo a nakonec se vymluvil, že to není proveditelné.
Archivy Vatikánu ze čtyřicátých let minulého století se otevřou nejdřív v roce 2020. Přesto se autorovi podařilo shromáždit dost dokumentů a svědectví, aby mohl plasticky vylíčit válečnou dobu i úlohu papeže a jeho pomocníků při zachraňování pronásledovaných lidí. Je příznačné, že hanobení válečného úsilí Pia XII. zahájil ústřední sovětský komunistický deník Pravda a po něm následovali další. Naopak sami Židé si papeže chválili. Ministryně zahraničí Státu Izrael Golda Meirová mu za jeho pomoc dokonce v OSN v říjnu 1958 poděkovala.
nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks